Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW

Badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na UW To druga edycja badania, które po raz pierwszy przeprowadzono 5 lat temu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkie osoby, które studiują aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest zebranie podstawowych informacji, na temat osób LGBTQ, które studiują na Uniwersytecie Warszawskim. Ankietę wypełnić mogą anonimowo wszystkie osoby, które posiadają status… Czytaj więcej »

Ulotki antydyskryminacyjne na UW

Ulotki antydyskryminacyjne na UW Serdecznie zachęcamy do pobierania i dystrybucji ulotek antydyskryminacyjnych zawierających syntetyczną informację dotyczącą zakazu dyskryminacji oraz praktyczne wskazówki na temat instytucji funkcjonujących na naszej uczelni świadczących pomoc w przypadku doświadczenia/bycia świadkiem dyskryminacji lub nierównego traktowania.   Ulotki w polskiej i angielskiej wersji językowej są dystrybuowane na terenie UW, można je pobrać w… Czytaj więcej »

Badanie poczucia bezpieczeństwa studentów zagranicznych UW

Badanie poczucia bezpieczeństwa studentów zagranicznych UW W styczniu 2018 roku na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród zagranicznych studentów uczelni. Kwestionariusz w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) rozesłany zostanie drogą internetową do obcokrajowców studiujących na UW krótkoterminowo (tj. w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz osób odbywających długoterminowe studia w… Czytaj więcej »

Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW

Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW W celu zwiększenia świadomości i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności akademickiej, jak również mając na celu zapewnienie wysokich standardów antydyskryminacyjnych na naszej Uczelni, wydany został Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące tego, czym są dyskryminacja, stereotyp oraz uprzedzenia,… Czytaj więcej »

Uniwersytet Warszawski patronuje akcji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Uniwersytet Warszawski patronuje kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Celem Kampanii 16 Dni… Czytaj więcej »